ЗА НАС

Патент:

Марката ZEOLIT-C® е регистрирана от Патентното ведомство на Република България на 19.06.2013 г.

Технически анализ:

„ПЕТРА-2004“ ЕООД е регистрирана през 2004 година с фирмено дело №1/06.01.2004 година.

Управителят на фирмата, инж. Петър Петърчев, минен и ел. инженер, след здравословен проблем, от 2012 година започва да предлага чист зеолит на прах, който е добит в България, в района на Кърджали. Това е най-чистото и най-богато находище в света като йонообменни и абсорбционни свойства.

Преди да го пусне в продажба му е направен анализ в МГУ – София. ZEOLIT-C, съгласно новия Закон за храните, който влезе в сила от 9 юни 2020 година, не е храна или хранителна добавка. Това е фино смляна микронизирана скала. Зеолитът не е одобрен като нова храна и не може да се употребява като такава, както и да бъде влаган в храни и в хранителни добавки. Той не е включен в каталога за нови храни, съгласно БАБХ. 

БАХВ смята, че следва да е предназначен единствено за консумация от човека, ако е 100% натурален и да е преминал специален процес на пречистване, микронизация и активация. Предлаганият продукт отговаря на това изискване и не е регистриран като хранителна добавка.

Ето как да се ползва:

• Една чаена лъжичка се изсипва и се разбърква в чаша с вода – 200 мл

• Водата престоява 8 часа

• После може да се изпие – утайката от зеолита остава на дъното и тя не се приема вътрешно

Използването на името, логото и други елементи, свързани със ZEOLIT-C®, без изричното съгласие на притежателя на патента “Петра 2004″ ЕООД или негов официален представител („В.И.П.-тел“ ЕООД), се наказва спрямо закона.